Werkwijze

Volledige ontzorging op het gebied van verkeersregeling

 

Wat doen wij?
Wij stroomlijnen de verkeerssituatie bij wegafzettingen, wegwerkzaamheden,
calamiteiten en evenementen. Dit doen wij door allerlei verkeerstechnische maatregelen, maar vooral door de inzet van landelijk bevoegde verkeersregelaars. Wij verzorgen zelf de planning van onze mensen; u hoeft zich nergens zorgen om te maken. Wij nemen alle zorgen omtrent verkeersregeling weg!

 

We zijn bij elk project van begin tot het eind betrokken.
We inventariseren de situatie en spreken samen met u uw eisen en wensen door. Vervolgens komen we met passende oplossingen. Niet alleen op het gebied van het vinden van de juiste vakmensen, maar ook met alles daaromheen. Indien u dat wenst nemen we zelfs de gehele (personeels)planning voor onze rekening, zodat u gemakkelijk werkt met één contactpersoon.

 

Voorbereiding
Tijdens deze fase brengen we een bezoek aan uw organisatie (het liefst ook aan de projectlocatie) en bespreken we samen met u alle wensen die u heeft en de mogelijkheden waar wij over beschikken. Vervolgens maken we een totaalplan waarin we alle aspecten die aan bod moeten komen stap voor stap weergeven.

 

Uitvoering

De uitvoering van uw project start natuurlijk al lang voordat het evenement of project daadwerkelijk plaatsvindt. Zo leggen we de contacten met bijvoorbeeld verantwoordelijke gemeenteambtenaren en veiligheidsdiensten en gaan we aan de slag met het invullen van de lege plekken op het gebied van personeel en medewerkers.

 

Controle en nazorg achteraf

Als uw project of evenement eenmaal ten einde is, wil dat niet zeggen dat ons werk ook gedaan is. Integendeel. We zorgen ervoor dat alles weer netjes wordt opgeruimd en indien gewenst evalueren we samen met u het complete project. Zo weten we of alles naar tevredenheid verlopen is en of u ons weer in wilt schakelen bij een volgend project.