R.A.I.N. (Rijdende Afzetting In de Nacht)

Lange afgezette werkvakken in de avond- en nachtelijke uren, waar weinig of geen werkzaamheden worden verricht, leiden tot irritaties bij de weggebruiker. Een geïrriteerde weggebruiker kan agressief en onveilig rijgedrag gaan vertonen. Een compacte verkeersmaatregel die meebeweegt met de werkzaamheden is hiervoor de oplossing. Tot voor kort mocht een rijdende afzetting alleen op rustige momenten en bij daglicht de weg op. Deze beperking is recentelijk opgeheven, waardoor een Rijdende Afzetting In de Nacht (R.A.I.N.) mogelijk is.

Om dit op een veilige manier uit te voeren is de R.A.I.N. ontwikkeld. Een R.A.I.N. opstelling bestaat uit 3 tekstwagens die op de vluchtstrook met de werkzaamheden meerijden. Deze drie tekstwagens zijn uitgerust met een full color display bestaande uit 80×160 (bxh) RGB-leds, waarmee het mogelijk is om 16 miljoen kleuren te maken. Ze dienen als inleidende bebording voor een rijstrookafzetting en, door het gebruik van leds, zijn de borden goed leesbaar voor automobilisten. Het korte werkvak bij de R.A.I.N. wordt volledig benut waardoor de irritatie, en dus het onveilige rijgedrag, substantieel afneemt. Wanneer de verkeersdrukte weer toeneemt is de rijdende afzetting direct van de weg te halen.

Met toepassing van de R.A.I.N. kunnen bij diverse werkzaamheden grote voordelen worden behaald ten aanzien van de productiviteit in één nacht. Werkzaamheden die zich hiervoor bij uitstek lenen zijn:

  • Maaiwerkzaamheden
  • Markeringswerkzaamheden
  • Inspectiewerkzaamheden middenbermen
  • Wegverhardingsonderzoeken, zoals boringen en VGD-metingen
  • Onderhoudswerkzaamheden
  • Werkzaamheden aan wegmeubilair
  • Kleinschalige asfaltreparaties

In oktober 2011 is R.A.I.N. als erkende maatregel opgenomen in de RWS-richtlijnen voor verkeersmaatregelen.
De RA.I.N. is tevens overdag inzetbaar.